Beloningsbeleid

 

Beloningen voor bestuursleden

Conform artikel 4, lid 6, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. In uitzonderlijke gevallen waarbij bestuursleden hun betaalde verdiensten moeten afzeggen of vroegtijdig moeten beëindigen voor taken die ten gunste zijn van Stichting Media Youth, mag er een declaratie worden ingediend. De tijden en kosten die gedeclareerd worden moeten ten alle tijden eerst door het merendeel van het bestuur goed gekeurd worden alvorens deze wordt toegekend.

Beloningen voor medewerkers

Conform artikel 4, lid 6, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur heeft wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten compenseren. In uitzonderlijke gevallen waarbij bestuursleden hun betaalde verdiensten moeten afzeggen of vroegtijdig moeten beëindigen voor taken die ten gunste zijn van Stichting Media Youth, mag er een declaratie worden ingediend. De tijden en kosten die gedeclareerd worden moeten ten alle tijden eerst door het merendeel van het bestuur goed gekeurd worden alvorens deze wordt toegekend.

Beloningen voor vrijwilligers

Stichting Media Youth heeft een grote groep vrijwilligers die zich voor de organisatie inzet. Deze vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen en worden niet gecompenseerd in de tijd die zij in de stichting investeren. Enkel voorgeschoten uitgaven en reiskosten ten behoeve van de stichting mogen worden gedeclareerd. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient in elk geval een bewijsstuk te worden overhandigd.