Financieel jaarverslag

Stichting Media Youth is formeel dit jaar opgericht en is sinds januari 2016 een beginnende stichting. De stichting heeft voor het jaar 2016 een begroting opgesteld. Deze is ter inzage bij het bestuur. De stichting heeft een prognose gemaakt om dit jaar 50 probleem jongeren te kunnen begeleiden. Voor de begeleiding van de probleem jongeren, financiering van de vaste lasten en ontplooiing van de activiteiten van de stichting, zal het bestuur subsidie aanvragen bij de gemeente, fondswerving doen en actief sponsoren benaderen.
Het financieel jaarverslag over 2016 zal in het eerste helft van 2017 op de website worden gepubliceerd.