Ons Team

Ons team bij Stichting Media Youth bestaat uit een bestuur van drie personen. Het bestuur werkt samen met initiatiefnemers voor een bepaalde activiteit. Deze initiatiefnemers kunnen afhankelijk van de activiteiten rouleren. Lijkt het je leuk om je bij ons team aan te sluiten? Dan horen we dat graag!

Ria van Leeuwen

Ria van Leeuwen

Voorzitter

  Ria haar deskundigheid ligt op het gebied van financiën. Dit brengt zij in praktijk bij Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus. Als manager ontdekte zij dat haar hart bij mensen ligt. Zij heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van psychosociale hulpverlening. Via haar eigen praktijk begeleidt zij o.a. studenten voor de opleiding tot kindercoach in hun persoonlijke ontwikkeling.

  ‘Soms is het nodig om terug te kijken naar het verleden. Mijn lijfspreuk hierbij is: ‘’je kunt het verleden niet veranderen, je kunt er wel anders naar kijken.’’ Mijn werkwijze is vanuit de acceptatie van het hier en nu, met respect naar het verleden, oplossingsgericht en met vertrouwen de toekomst tegemoet. In mijn werk heb ik ontdekt hoe belangrijk het is dat mensen zich gehoord en gezien voelen en durven dromen over hun toekomst! Dit geldt ook voor onze doelgroep, jongeren die het moeilijk hebben. Mijn droom is, om als voorzitter van Media Youth, het financieel mogelijk te maken dat deze jongeren (weer) een toekomstperspectief ontwikkelen en op zichzelf leren vertrouwen door onze bijzondere vorm van begeleiding.’
  (Ria van Leeuwen)

Ruth Biekram

Ruth Biekram

Penningmeester

  Ruth studeerde Bedrijfsadministratie en heeft zowel gewerkt bij de overheid als bij de gemeente Rotterdam. Bij de gemeente Rotterdam was zij werkzaam op de afdeling jeugd, ontwikkeling en samenwerking. Op dit moment zet Ruth zich in als vrijwilliger bij Piet Vink in Den Haag – Ypenburg.

  ‘Het creëren van meerwaarde voor de ander en in jezelf is iets waarbij Stichting Media Youth de brug wil slaan. Media Youth maakt dit mogelijk door in concrete projecten tijd en talent van vrijwilligers te verbinden met hen die hulp nodig hebben. Persoonlijk zie ik het werken voor Stichting Media Youth als een mooie uitdaging om in gezamenlijkheid glans te geven aan de schaduwkant van onze stad. Voor mij is Media Youth niet alleen een mooie Stichting maar ook een levenshouding waarin het vanzelfsprekend is om naar elkaar om te kijken.’
  (Ruth Biekram)

Renate van der Horst

Renate van der Horst

Projectcoördinator

  “ Ruim 6 jaar lang ben ik werkzaam geweest als filiaalmanager in de detailhandel. Destijds gaf ik leiding aan een jong team waar problemen als schulden, huisvesting, school etc. centraal stonden. Door de trainingen die ik intern heb gevolgd, beschik ik over verschillende gesprekstechnieken. Als eindverantwoordelijke van meerdere filialen heb ik leren omgaan met budgetten, het stellen en bereiken van doelen, het aannemen en afhandelen van klachten en zorgvuldig om te gaan als er een vermoeden van fraude is.
  Bovendien maak ik gemakkelijk contact, kan me goed inleven in de ander en ben nieuwsgierig naar wat er speelt. Ik werk graag met mensen samen en ben positief ingesteld. Deze kwaliteiten en vaardigheden wil ik in zetten voor mijn passie, het opkomen voor kwetsbare mensen.
  Om deze reden ben ik na mijn werk gestart met de studie Maatschappelijk werk en Dienstverlening op De Haagse Hogeschool.

  ‘’Door mijn kwaliteiten en vaardigheden toe te passen binnen deze doelgroep, ben ik er van overtuigd dat ik een positieve bijdrage kan leveren en de jongeren ondersteuning kan bieden in hun proces op weg naar een volwaardige deelname aan onze maatschappij.’’
  (Renate van der Horst)

Sanja Mihajlov

Sanja Mihajlov

Maatschappelijk werker

  Sanja is maatschappelijk werker en energetisch therapeut. Al 15 jaar heeft zij ervaring in het werken met mensen die psychische en sociale problematiek ervaren. Tijdens haar werk in een opvanghuis voor jongeren en volwassenen met een psychiatrische achtergrond, heeft zij ook mensen begeleid die uit detentie kwamen.

  ‘’Ik geloof in het belang van ondersteuning zodat een mens kan blijven ontwikkelen, groeien en blijven leren om zo zijn bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld.”
  (Sanja Mihajlov)